Zbrojný preukaz

 

Odborná príprava zameraná na získanie zbrojného preukazu

Cieľom tejto  prípravy je zoznámenie sa účastníka (budúceho držiteľa ZP) so zásadami držby a nosenia strelných zbraní a streliva, bezpečnej manipulácie so zbraňou a základnými návykmi.


                                                                          

Obsahom odbornej prípravy je:

 • Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy
 • Trestný zákon
 • Trestný poriadok
 • Zákon o priestupkoch
 • Právomoci ozbrojených zložiek
 • Základy konštrukcie zbrane
 • Základy balistiky a teória streľby                                                  
 • Pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou
 • Prvá pomoc pri strelných poraneniach
 • Praktická ukážka narábania so zbraňou                                                                                                       
 • Nácvik bezpečnej manipulácie so zbraňou
 • Nácvik rozobratia, čistenia a zloženia zbrane
 • Nácvik obrannej streľby (po dohode s možnosťou cvičnej streľby)

 

Odborná príprava ZP je realizovaná a vykonávaná odborníkom, erudovaným lektorom na úseku strelných zbraní a streliva, bývalým dlhoročným vedúcim oddelenia správnej služby, zároveň predsedom komisie na vykonávanie skúšok na nosenie a držanie zbraní  a streliva.

 

 

Sídlo spoločnosti:

Pri Slanej 19
982 01 Tornaľa
Slovenská republika 

Prevádzka:

Daxnerova 13
982 01 Tornaľa
Slovenská republika

© Všetky práva vyhradené. 
Designed and written by Gcore.sk

Kontaktujte nás

mobilne-menu text