Poriadková služba

 

 
Poriadková a inšpekčná služba
(Obecná stráž)
 
Ide o službu v rámci ktorej zaisťujeme nepravidelné kontroly objektov, pozemkov a poriadkovú službu v obciach a menších mestách.
Do určitej miery ide o suplovanie obecnej polície.
Službu prevádzkujeme formou  moto alebo peších hliadok /patrola/  o čom svedčí fakt a úspešnosť tejto služby, že vandalizmusa súvisiaca  trestná činnosť klesla v strážených obciach na minimum.

 

 

 

 

Usporiadateľská služba

(Organizácia)

 Venujeme sa tiež usporiadateľskej bezpečnostnej službe na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Zabezpečuje bezpečnostnú službu na exkluzívnych podujatiach. Naši profesionáli sa postarajú o to, aby daná udalosť prebiehala nerušene. Zabezpečíme podujatie k spokojnosti, aby sa nepozvané osoby nezdržiavali v priestoroch podujatia a aby ho nenarušili. Bezpečnostný pracovníci vykonávajú svoje povinnosti s dokonalým vystupovaním, aby ste boli maximálne spokojní.

 

 

 

 

 

Kontrola práceneschopnosti

 Činnosť zameraná pre spoločnosti (zamestnávateľské subjekty)  s kontrolou zamestnancov v dobe ich pracovnej neschopnosti (PN)  a ich kontroly s dodržiavaním liečebného režimu. Zamestnávateľ  hradí  prvých  10  kalendárnych dní  nemocenské!

Činnosť spočíva v tom, že podľa dohody  zmluvných strán  vykonávame  osobnú návštevu (kontrolu)  nemocného  v mieste  nahláseného pobytu. Výsledkom kontroly je písomný protokol a videozáznam o prevedení kontroly.

Dôvody pre kontrolu nemocných?

  • účinok na zníženie výdavku spoločnosti
  • operatívne  prevedenie kontroly (aj cez soboty a nedele)
  • dodržovanie liečebného procesu
  • eliminácia bezdôvodnej práceneschopnosti
  • zníženie potreby pracovníka za práceneschopného
   

 

PARKOVACIA SLUŽBA

(Secure Parking)

Poskytujeme možnosť nepretržitého stráženia a dohľadu parkovacích plôch i príslušných objektov. Parkovacie domy a areály s parkovacou plochou môžeme zabezpečiť  kamerovým systémom a tiež fyzickým strážením. Zabezpečíme dané priestory proti neoprávnenému vniknutiu, vjazdu cudzích vozidiel, vynášaniu uskladneného materiálu, zabezpečíme verejný poriadok.

 

 
 

 Poriadková služba (patrola) je zabezpečovaná celoplošne na území SR podľa potreby odberateľov. V súčasnosti máme zabezpečné služby výjazdov (patroly) vlastnými zamestnancami v lokalitách Trebišov, Sečovce, V.N.Topľou, Michalovce, Košice-Šaca, Rožňava, Tornaľa, Rimavská Sobota, Revúca a Hnúšťa.

V krátkej dobe plánujeme rozšíriť naše služby (patroly) aj v iných lokalitách podľa potreby našich zákazníkov.

Sídlo spoločnosti:

Pri Slanej 19
982 01 Tornaľa
Slovenská republika 

Prevádzka:

Daxnerova 13
982 01 Tornaľa
Slovenská republika

© Všetky práva vyhradené. 
Designed and written by Gcore.sk

Kontaktujte nás

mobilne-menu text