Strážna služba

Komplexná fyzická ochrana objektov a osôb:

 

Jednou z našich hlavných činností je profesionálna ochrana (stráženie) objektov a osôb.
Hlavnou činnosťou tejto služby je kontrola osôb, vozidiel, obchôdzková činnosť, evidencia návštev, požiarna kontrola v mimopracovnom čase, kľúčová a recepčná služba, kontrola neporušiteľnosti zámkov, plomb a pečatí.
Pri tejto činnosti sa venujeme ochrane práv a záujmov fyzických a právnických osôb. Sústavne sa venujeme okruhu našich klientov, ktorých chránia špeciálne pripravení a vyškolení pracovníci.
 

 

Hliadková služba: (patrola)

 Poskytujeme tiež zabezpečenie objektu a ochranu personálu počas otvárania alebo zatvárania objektov. Táto služba spočíva  prítomnosťou našej Zásahovej hliadky pri vašich  činnostiach  (otváranie - zatváranie prevádzky), taktiež poskytujeme asistenciu pri preberaní tovaru, cenín, odvozu finančnej hotovosti, doprovodu personálu.

 

 

tieto služby poskytujeme pre:

 

 

Výrobné a obchodné spoločnosti, logistické a vývojové centrá

  

Stavebnícky priemysel, úsek rekonštrukcie a údržby

  

Komplexný energetický priemysel

  

Poľnohospodárske družstvá, farmy, pozemky a plodiny

  

Finančné inštitúcie, nemocničné a vzdelávacie zariadenia

  

Bytové súkromné a firemné komplexy, SDD, internáty, domovy mládeže

  

Doprevádzanie osobnej a nákladnej dopravy

  

Nákupné, obchodné /Retail/ strediská a centrá

 

 

Usporiadateľská služba:

 

Venujeme sa tiež usporiadateľskej bezpečnostnej službe na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Zabezpečuje bezpečnostnú službu na exkluzívnych podujatiach. Naši profesionáli sa postarajú o to, aby daná udalosť prebiehala nerušene. Zabezpečíme podujatie k spokojnosti, aby sa nepozvané osoby nezdržiavali v priestoroch podujatia a aby ho nenarušili. Bezpečnostný pracovníci vykonávajú svoje povinnosti s dokonalým vystupovaním, aby ste boli maximálne spokojní.

 

 

 

Organizovanie, zabezpečovanie spoločensko-kultúrnych a výchovných podujatíSídlo spoločnosti:

Pri Slanej 19
982 01 Tornaľa
Slovenská republika 

Prevádzka:

Daxnerova 13
982 01 Tornaľa
Slovenská republika

© Všetky práva vyhradené. 
Designed and written by Gcore.sk

Kontaktujte nás

mobilne-menu text