Politika spoločnosti

 

Zámerom našej spoločnosti je vytvárať a udržovať dobrú povesť  vzťahu ku  kvalite, cenám, termínom realizácie služieb, čo zaisťuje stabilizované postavenie na slovenskom  trhu a vytvára dobré predpoklady pre poskytovanie našich služieb. Vo vzťahoch s našimi zákazníkmi sa zameriavame na získavanie informácií o ich potrebách a za kvalitné považujeme iba služby, ktoré splnia  všetky stanovené požiadavky a predpokladané potreby našich zákazníkov.

 

Zabezpečovanie vysokej  kvality našich služieb je prvoradou úlohou  všetkých zamestnancov našej spoločnosti. U zamestnancov  je prehlbovaný neustále kladný vzťah ku kvalite, rýchla  reakcia na nové požiadavky pri zvyšovaní úrovne kvality a odstraňovaní zistených nedostatkov. Vedenie spoločnosti poskytuje účinnú pomoc všetkým svojim zamestnancom pri výchove, školení a výcviku za účelom dosiahnutia realizácie politiky kvality.

 

 

 

Environmentálna politika

Uvedomujeme si spoločnú zodpovednosť za stav životného prostredia a preto sa snažíme riadiť svoje činnosti v súlade s environmentálnymi právnymi požiadavkami, čím sa podieľame na zachovaní prírodného dedičstva pre ďalšie generácie.

Nezabúdame samozrejme ani na ekológiu. V rámci ekologizácie prevádzky sme sa rozhodli vybudovať na streche budovy slnečnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu pre temperovanie budovy a výroby TUV.  Žiadne CO2

Taktiež naše služobné vozidlá jazdia na LPG a sú vybavené monitorovacim zariadením AVS, ktoré umožňujú  monitorovanie jazdy a tak prispievať k uvedomelému znižovaniu spotreby a zároveň k znižovaniu emisií.

 

 

 

 

 

  

           

 


 

Sídlo spoločnosti:

Pri Slanej 19
982 01 Tornaľa
Slovenská republika 

Prevádzka:

Daxnerova 13
982 01 Tornaľa
Slovenská republika

© Všetky práva vyhradené. 
Designed and written by Gcore.sk

Kontaktujte nás

mobilne-menu text