Riadiace centrum (PCO)

 MULTIFUNKČNÉ STREDISKO

 

 
PCO
Multifunkčné monitorovacie centrum (stredisko) je Pult centrálnej ochrany, do ktorého sú nepretržite prenášané všetky údaje z bezpečnostných systémov. Operátor tieto udalosti vyhodnocuje na základe pevne stanovených pravidiel, a podľa dohodnutej služby. V prípade zistenej odchýlky od bežného stavu je iniciované  primerané opatrenie – výjazd mobilnej hliadky, patrola, zabezpečenie servisu, privolanie pomoci.
     

 

 

   
   

 

VIDEOPULT

(KAMEROVÝ SYSTÉM)

Veľmi rýchla a spoľahlivá kontrola chráneného objektu. Ak je Váš objekt  vybavený kamerovým systémom (s možnosťou prenosu dát),  ktorý je pripojený na naše Multifunkčné stredisko (videopult), prevedieme vizuálnu kontrolu, už za pár sekúnd po poplachu.

 Túto činnosť vykonávame tiež  nezávisle od vzniku poplachu a to z dôvodu vykonania vizuálnej a tiež protipožiarnej kontroly, ktorá prináša:

 

  • Stálu kontrolu nad objektom
  • Prehľad o pohybe osôb v objektoch
  • Kontrolu uzamknutia a zakódovania objektu
  • Privolanie pomoci tiesňovým  tlačítkom
  • Rýchly zásah pri poplachu
  • Nonstop technickú podporu  

 

     
   

 

ZÁSAHOVÁ SKUPINA PCO

(Výjazdová jednotka)

Naša zásahová skupina (výjazdová jednotka)  je plne vycvičená a vystrojená k vyriešeniu akejkoľvek  bezpečnostnej situácie. Sú plne erudovaný v danej problematike s dlhoročnou praxou na úseku bezpečnosti (poriadková služba), ktoré by na strážených miestach a v objektoch  mohli nastať. Pravidelne  prechádzajú  taktickým výcvikom súčasti čoho je aj školenie  prvej  pomoci.  Naše Zásahové vozidlá  sú vybavené dodatkovou  lekárničkou i hasiacim  prístrojom.

 

 

 

 

Patrolovacia služba

(Patrola)

Služba patrola  je vykonávaná  a zameraná na kontrolu objektov hlavne  tam, kde z hľadiska ekonomického a taktického nie je vhodné použiť klasickú fyzickú ochranu objektu. Služba spočíva v nepravidelných kontrolách objektov  zásahovou  jednotkou  PCO. Pri kontrole je zisťovaný  stav objektu - neporušenosť dverí a vstupov, pohyb osôb v areálu, kontrola technologických zariadení  a plnenie ďalších  úloh podľa špecifikácie zákazníka. Frekvencia kontrol je stanovená na základe vyhodnotenia0 bezpečnostných rizík.  Túto službu  je vhodné kombinovať s ďalšími prvkami ostrahy cez PCO a kamerovým systémom.

 

 

   
     

 

 

Sídlo spoločnosti:

Pri Slanej 19
982 01 Tornaľa
Slovenská republika 

Prevádzka:

Daxnerova 13
982 01 Tornaľa
Slovenská republika

© Všetky práva vyhradené. 
Designed and written by Gcore.sk

Kontaktujte nás

mobilne-menu text